Wat iedere focusser zou moeten weten, over impact van neurochemie gesproken – Sonja Vlaar en Olaf Beelen

Waarom Neurochemie?
Organisaties verschuiven op vele fronten van een IK-gerichte benadering naar een WIJ-gecentreerde aanpak. Dat is noodzakelijk om op niveau mee te blijven spelen in de moderne maatschappij en tevens wenselijk vanuit humaan en sociaal perspectief. Veranderingen gaan sneller dan ooit, doen een groot appèl op ons aanpassingsvermogen, vragen om creativiteit en innovatie. En dat alles heeft als fundament de manier waarop we met elkaar communiceren. In gesprekken ontstaat wantrouwen of vertrouwen, in gesprekken maken we contact, leggen we verbindingen, veranderen we samen de wereld.

Hoe dan?
Woorden hebben de macht om onze hersenen te veranderen. Ze zetten de productie van allerlei hormonen en neurotransmitters aan, prikkelen lijfelijke systemen en zenuwpaden en ze veranderen emoties en gedachten in ons brein. Onze kijk op de wereld, op anderen en op onszelf verpakken we in woorden, dáármee beïnvloeden we elkaars beleving en ontdekken we nieuwe gezichtspunten. Door te leren begrijpen hoe gesprekken verschillende delen van ons brein aanspreken, door te snappen dat die brein-onderdelen allemaal op een andere manier ‘luisteren’, kunnen we ons luisteren sturen. En hoe we luisteren bepaalt hoe we onze wereld interpreteren en betekenisvol duiden.

Programma:
De workshop is gericht op het delen van nieuwe kennis, inzichten en ‘best practices’.
We bespreken 3 topics: neurochemie van gesprekken aan de hand van het Conversational Dashboard™, de neurale circuits van vertrouwen en wantrouwen en de verwerking van prikkels & de C-IQ Conclusie-Ladder™. Met de tools kun je na de workshop gaan experimenteren in je (focusing)-gesprekken.

Sonja Vlaar en Olaf Beelen zijn professioneel coach, trainer en consultant voor leiders, teams en organisaties. Zij helpen onderling vertrouwen binnen samenwerkingsverbanden te vergroten voor blijvende gewenste verandering. Sonja is sinds 2008 aangesloten bij The Focusing Institute en Stichting Focusing Nederland.

Mijn Biotoop – Chris van de Veire

Het woord ‘biotoop’ betekend letterlijk ‘een plek om te leven’.

We weten dat planten en dieren hun eigen biotoop of natuurlijke habitat hebben, een plaats waar alle voorwaarden aanwezig zijn om te gedijen. Ook al hebben wij mensen vaardigheden en attitudes ontwikkeld die ons in staat stellen om te leven in diverse omgevingen en omstandigheden, toch bestaat er zoiets als een specifieke biotoop waar ik, als deze unieke persoon, het beste kan groeien en bloeien.

In deze workshop wordt je begeleid in een proces waarbij je aan de hand van een symbool uit de natuur contact maakt met de essentie van wie je in wezen bent en wat je nodig hebt als omgeving om ten volle tot ontplooiing te kunnen komen. Je kunt naar keuze ofwel op jezelf (eventueel al schrijvend) ofwel in een focuspartnerschap werken, of daarin afwisselen.

Chris van de Veire is klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut. Zij is als focustrainer, Focusing-oriënted Therapist en coördinator gecertificeerd door het Focusing Institute in New York. Zij was jarenlang als staflid, docent of supervisor verbonden aan diverse psychotherapieopleidingen in Vlaanderen. Zij heeft een zelfstandige psychotherapie-praktijk in Brugge en organiseert er Focusing-trainingen. Zij is als mentor verbonden aan de e-learning opleiding ‘Counseling in Existentieel Welzijn’ van de KU Leuven.

Geraaktheid in verbinding – Claudine Horemans

Mijn associaties bij dit thema zijn: in relatie zijn met anderen, betrokken zijn, kwetsbaarheid, gevoelens, emoties, krachtig …..
Wat zijn die van jou?

We onderzoeken eigen associaties en hoe we deze kunnen symboliseren met tekenmaterialen.
Je ontdekt hoe je jouw ervaring van binnenuit tot expressie brengt.
We gaan veel doen en weinig praten.

Claudine Horemans, KinderFocus Coach, pedagoog en voormalig leerkracht speciaal onderwijs.
In haar praktijk De Sleutel werkt ze met kinderen en volwassenen. Ze helpt hen op een focussende manier ontdekken ‘wat bij jou van binnen leeft’ en hier mee leren omgaan. Symboliseren met materialen wordt bij kinderfocussen veel gebruikt, het werkt zacht, diep en o zo mooi. www.desleutel.nl

Recovering Focusing – Jaap Bos

Recovery Focusing is ontwikkeld door Suzanne Noël, focustrainer in Costa Rica. Zij past Gendlin’s Turtle Story toe bij een AA programma.

Elke sessie start met een spreuk van wijsheid of een verhaal, dat past bij het onderwerp van die dag, om ruimte te scheppen voor het innerlijk. Door te spiegelen wekt ze vertrouwen, dan zelfvertrouwen en onderlinge openheid. Dan laat ze haar groep het contrast ervaren tussen de ellendige situatie en hoop op herstel. Ze laat de deelnemers de felt sense van beiden gelijktijdig ervaren, opdat ze keuzes kunnen maken.

De workshop bied je een mogelijkheid om aan den lijve te ervaren hoe deze methode werkt. Daarvoor hoef je geen lastige schulden te hebben; het werkt ook op andere levensgebieden.

Mr. ing. Jaap P. Bos (1939 Enkhuizen). Rechtenstudie VU Amsterdam (1969). In 2001 afgestudeerd aan de pastoraal psychologische opleiding bij theoloog psycholoog Drs Wim Jurg op focustraining. Startte in 1996 een diaconaal juridisch adviesbureau gespecialiseerd in schuldsanering in Eindhoven. Zijn focusvaardigheden zet hij hierbij in om zijn klanten hun eigenwaarde terug te laten vinden. Hij maakt daarbij gebruik van de methode Recovery Focusing die door Suzanne Noël in Costa Rica wordt ingezet bij verslaafde delinquenten. Naast de wekelijkse EHBS geeft Jaap Bos sinds 2013 2x per jaar een focuscursus onder de naam ‘Verkennen van je ziel’. Beide cursussen zijn gratis, omdat zijn doelgroep geen geld heeft, maar juist schulden.

Stap zacht: de natuur raakt! – Evelien Kroese

In deze buitenworkshop gaan we ons spiegelen aan de ons omringende natuur.

Na een korte wandeling naar een mooie plek in het Mastbos gaan we ons al focussend verbinden met iets uit de omgeving, iets wat aan je trekt. Dit kan een bijzondere boom zijn, een plant, kleurrijk insect of open plek. Wat roept het bij je op? Word je ergens door geraakt? Welke ruimte ontstaat er? Is er inspiratie die opkomt of juist verstilling? Wil je verder bewegen of juist langer stilstaan? En hoe voelt het in het gebied van je hart?

Een workshop met veel ruimte: voor tijd, voor je ziel en voor jezelf.

Evelien Kroese is Focustrainer en begeleider, een rol die vorm krijgt in haar praktijk Eigen Bron in Hilversum. Met Focusing als proces heeft zij 12 jaar ervaring. Over Focusing zegt zij: Het is altijd een thuiskomen, net zoals de natuur dat voor mij is. Zintuigen komen tot rust. Dat wat opgeblazen of hard aanvoelt verzacht en er ontstaat opnieuw verbinding: met jezelf en met je omgeving. Levendigheid voelen, en dat met elkaar delen. www.eigen-bron.nl

Systemic Constellation Focusing – Ria van Hage

Waar een wil is, is een weg. Hoe ervaar je jouw familiewijsheid ?

We werken met de wijsheid van spreuken of gezegdes die bij jou (en in je familie?) een rol spelen. Welke zegswijzen zijn een rol gaan spelen in je leven? Bijvoorbeeld ‘als je a zegt moet je ook b zeggen’ of ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Bewust of onbewust, onhoorbaar of soms luid en aanwezig, en soms alleen onmiskenbaar voelbaar in je lijf…. en dit gaan we exploreren en ervaren, met Focusing en Systemic Constellation. De kracht van Focusing samen met de wijsheid van je familiesysteem openbaart zich in een Systemische Opstelling.

Met Systemic Constellation Focusing worden de diepere dynamieken ontvouwt en zichtbaar, gehoord en erkend en ontstaat een beweging in het geheel, die jou in je eigen kracht en vrijheid brengt en dat is voelbaar. En bij dit alles wijst je lijf je de weg….

Ria van Hage, counselor, coach en trainer met specialisaties in Focusing, Familie- en Systemische Opstellingen, Trauma-healing, Loopbaanbegeleiding en Community Wellbeing. Sinds 2015 introduceert ze Focusing in Kenia. www.i-focus-school.nl

Jouw verbonden zijn in Beeld – Bie Draulans

Ieder die creatief werkt, kent die bijzondere manier van naar een werk kijken. Het aanvoelen dat ruimer en fysieker is dan denken of willen. De felt sense en al zijn bewegingen is het leitmotiv, de rode draad, van deze workshop.

We nodigen een ervaring uit in onze binnenwereld. De felt sense ervan verbeelden we in kleur en vorm. Dit beeld kan verfijnd worden door een nieuwe felt sense. We richten onze blik afwisselend naar iets in ons en naar het beeld dat we maken. Tegelijk met het dieper leren kennen van onze ervaring met al zijn nuances en verschillende aspecten, zal het beeld ervan verfijnen, complexer worden, uit breiden.

Wie weet, blijkt die rode draad dan eerder blauw te kleuren, of groen, of …….

 

Bie Draulans werkt al 25 jaar binnen de psychiatrie met mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden. Als kunstzinnig (antroposofie) en creatief (lacaniaans) therapeute gebruikt ze het beeldend werken naast het woord. Focusing is sinds jaren een leidraad voor het in contact zijn met de mensen in haar atelier en voor hun verbinding met ervaringen die aandacht nodig hebben.

Focussen op geluk en harmonie – Fenneke Jacobs

Als je gelukkig wilt zijn moet je iets gaan doen waarvan je gelukkig wordt, zei onze Cruyff.

Dus, hoe is het idee om te gaan focussen op situaties waarin je je gelukkig voelde, situaties  waarin alles zomaar helemaal goed en mooi liep, waarin je goed functioneerde, situaties waarin je blij met jezelf en het leven was? Het is namelijk ook een kwestie van herkennen, want dat soort goed-functioneren zit net zo goed in kleine situaties, zoals in die knipoog van zonet, of in dat kop koffie toen.

Fenneke Jacobs, heeft heel lang een eigen praktijk gehad als psycholoog en energetisch therapeut, tot zij thuis moest zijn vanwege mantelzorg. Het focussen is vanaf ’79 een basis voor haar werk geweest, en voor onderzoek (universiteit) en groepen, -maar vooral voor haar eigen innerlijke ontwikkeling. Op het moment is zij begonnen met het schrijven van een werkboek over haar ervaringen, samen met Ferry Maidman, iemand die veel vernieuwing brengt in zijn focustrainingen. Fenneke staat ook weer open voor clienten. www.fennekejacobs.nl