Wat iedere focusser zou moeten weten, over impact van neurochemie gesproken – Sonja Vlaar en Olaf Beelen

Waarom Neurochemie?
Organisaties verschuiven op vele fronten van een IK-gerichte benadering naar een WIJ-gecentreerde aanpak. Dat is noodzakelijk om op niveau mee te blijven spelen in de moderne maatschappij en tevens wenselijk vanuit humaan en sociaal perspectief. Veranderingen gaan sneller dan ooit, doen een groot appèl op ons aanpassingsvermogen, vragen om creativiteit en innovatie. En dat alles heeft als fundament de manier waarop we met elkaar communiceren. In gesprekken ontstaat wantrouwen of vertrouwen, in gesprekken maken we contact, leggen we verbindingen, veranderen we samen de wereld.

Hoe dan?
Woorden hebben de macht om onze hersenen te veranderen. Ze zetten de productie van allerlei hormonen en neurotransmitters aan, prikkelen lijfelijke systemen en zenuwpaden en ze veranderen emoties en gedachten in ons brein. Onze kijk op de wereld, op anderen en op onszelf verpakken we in woorden, dáármee beïnvloeden we elkaars beleving en ontdekken we nieuwe gezichtspunten. Door te leren begrijpen hoe gesprekken verschillende delen van ons brein aanspreken, door te snappen dat die brein-onderdelen allemaal op een andere manier ‘luisteren’, kunnen we ons luisteren sturen. En hoe we luisteren bepaalt hoe we onze wereld interpreteren en betekenisvol duiden.

Programma:
De workshop is gericht op het delen van nieuwe kennis, inzichten en ‘best practices’.
We bespreken 3 topics: neurochemie van gesprekken aan de hand van het Conversational Dashboard™, de neurale circuits van vertrouwen en wantrouwen en de verwerking van prikkels & de C-IQ Conclusie-Ladder™. Met de tools kun je na de workshop gaan experimenteren in je (focusing)-gesprekken.

Sonja Vlaar en Olaf Beelen zijn professioneel coach, trainer en consultant voor leiders, teams en organisaties. Zij helpen onderling vertrouwen binnen samenwerkingsverbanden te vergroten voor blijvende gewenste verandering. Sonja is sinds 2008 aangesloten bij The Focusing Institute en Stichting Focusing Nederland.