Systemic Constellation Focusing – Ria van Hage

Waar een wil is, is een weg. Hoe ervaar je jouw familiewijsheid ?

We werken met de wijsheid van spreuken of gezegdes die bij jou (en in je familie?) een rol spelen. Welke zegswijzen zijn een rol gaan spelen in je leven? Bijvoorbeeld ‘als je a zegt moet je ook b zeggen’ of ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Bewust of onbewust, onhoorbaar of soms luid en aanwezig, en soms alleen onmiskenbaar voelbaar in je lijf…. en dit gaan we exploreren en ervaren, met Focusing en Systemic Constellation. De kracht van Focusing samen met de wijsheid van je familiesysteem openbaart zich in een Systemische Opstelling.

Met Systemic Constellation Focusing worden de diepere dynamieken ontvouwt en zichtbaar, gehoord en erkend en ontstaat een beweging in het geheel, die jou in je eigen kracht en vrijheid brengt en dat is voelbaar. En bij dit alles wijst je lijf je de weg….

Ria van Hage, counselor, coach en trainer met specialisaties in Focusing, Familie- en Systemische Opstellingen, Trauma-healing, Loopbaanbegeleiding en Community Wellbeing. Sinds 2015 introduceert ze Focusing in Kenia. www.i-focus-school.nl