Terugblik 15 oktober 2017 Gendlin-inspiratordag in Amersfoort

  Gene Gendlin – Wat leeft er van hem voort?

Op zondag 15 oktober vond de Gendlin-Inspiratordag plaats in het gebouw van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Amersfoort. Een dag om stil te staan bij het leven van Gene Gendlin en het werk dat hij heeft nagelaten na zijn overlijden op 1 mei van dit jaar. De organisatie was in handen van Aaffien de Vries, Christine Langeveld en Erna de Bruijn, met ondersteuning van Harma Zeedijk.

Herdenken, inspiratie en ontmoeten

Het was een rijk gevulde dag, zoals een van de 65 deelnemers het beschreef. Het was niet alleen een dag om Gendlin en zijn werk te herdenken maar ook een dag om te ontmoeten en inspiratie op te doen. Inspiratie te vinden in het werk van Gendlin en aan elkaar. Die opzet is geslaagd, zoals velen hebben aangegeven.

Invulling van de dag

De dag begon met een kort overzicht van Gendlins leven en werk door Aaffien de Vries. Hierna hebben verschillende focussers van het eerste uur verteld over de wijze waarop zij geïnspireerd zijn geraakt door het werk van Gendlin.

Bart Santen nam de aftrap. Hij is de eerste geweest die Gendlin en diverse andere internationale focussers heeft uitgenodigd naar Nederland te komen. Bart liet ons ook op heel concrete wijze zien hoe hij zijn eigen weg is gegaan met Focusing en een eigen werkwijze heeft ontwikkeld, met name voor kinderen met dissociatieve stoornissen, en daarmee internationale bekendheid heeft verworven. Het was een bijdrage die bij menigeen een behoefte deed voelen aan méér.

Mia Leijssen kon helaas niet in eigen persoon aanwezig zijn. Haar bijdrage werd op enthousiaste èn ingetogen wijze voorgelezen door Gerd Parquin. Haar verhaal ging over het concept van de ‘living forward’. Ter illustratie gebruikte ze de zin die ze laatst aantrof, ingekerfd in een bank in het bos ‘Eerst was ik een eikel, dan een boom, nu ben ik een bank’. Daarbij benoemde zij hoe Gendlin een relatie wist te installeren waarin heling en transformatie zich als vanzelfsprekende processen aandienen.

Na de koffiepauze hebben we een compilatie van videofragmenten bekeken waarin Gendlin aan het woord was over de verschillende aspecten van zijn werk. De compilatie is gemaakt door Nada Lou ter gelegenheid van de memorial in New York in augustus van dit jaar. Deze compilatie is voor geïnteresseerden te bekijken op YouTube.

Daarna was de beurt aan Erna de Bruijn die op aansprekende wijze verhaalde over hoe zij kennismaakte met het werk van Gendlin. Het Focussen bleek antwoord te geven op vragen die bij andere benaderingswijzen onbeantwoord bleven. Toen ze ook nog merkte dat de man klópte met wat hij zei, was Erna om. Het was het begin van een lange loopbaan als begeleider en opleider. Erna benadrukte nog eens dat er zovéél staat in Gendlins boek Focusing. De pocketversie past in een jaszak! Handig om onderweg, in bus of trein, zomaar even ergens open te slaan.

Christine Langeveld nam vervolgens het stokje over en nam ons op aanstekelijke wijze mee op haar reis door therapieland waar menig therapeut haar wist te vertellen hoe het bij haar vanbinnen zat, zonder dat dit enige verandering op gang bracht. Het nieuwe en ‘umwerfende’ van Focussen was voor haar: de focusser is de meest deskundige, die is ‘de baas’ over zijn eigen proces; in diens lichaam ligt alle weten en wijsheid besloten. En het aardige van Focussen is: je lichaam heb je altijd bij je! Daarna nodigde ze in een focusoefening alle aanwezigen uit eens stil te staan bij hoe ieder van hen gegrepen is door het werk en de persoon van Gendlin. In tweetallen zijn de ervaringen uitgewisseld.

De middag begon met een inspirerende bijdrage van René Maas. Die liet ons zien dat je ook in je eigen kwetsbaarheid een belangrijke inspiratiebron kunt zijn. René sprak over het luisteren op zo’n manier dat iets in de ander tot woord kan komen, dat het nog ongezegde zegbaar en deelbaar wordt.

Verschillende deelnemers hebben vervolgens met ons gedeeld hoe zij geïnspireerd zijn door Focusing. De ontroering waarmee velen spraken gaf iets aan van de enorme diepte die door Focusing wordt bereikt. Het gaat niet alleen over een werkzame manier van omgaan met problemen; het brengt in contact met een diepe zijnslaag.

Erna en Christine hadden enkele videofragmenten uitgekozen om Gendlin ook in zijn jongere jaren aan het werk te laten zien. Hij begeleidde daarin twee totaal verschillende mannen in hun focusproces. Waar hij bij de een meer de nadruk legde op de begrenzing, nodigde hij de ander juist uit tot een verbreding van de ervaring. Nadat de panelleden René Maas, Bart Santen en Erna de Bruijn, hierop hun reacties hadden gegeven was er ruimte voor vragen uit de zaal.

Tot slot hebben we met elkaar stil gestaan bij ‘Hoe nu verder met Focusing?’ In de wereld, maar ook in ieder van ons. Wat in jou wil verder groeien; wat wil jij met Focusing?

 

The Eugene Gendlin Center for Research in Experiential Philosophy and Psychology.

Het bestuur van het Internationale Focusing Instituut is zich zeer bewust van het belang van verder wetenschappelijk onderzoek en heeft besloten een onderzoekscentrum op te richten: The Eugene Gendlin Center for Research in Experiential Philosophy and Psychology. Erna de Bruijn, Christine Langeveld en Aaffien de Vries hebben alle aanwezigen opgeroepen een gift te schenken aan het Focusing Instituut om dit initiatief mogelijk te maken. Een oproep die we graag willen uitbreiden tot de lezers van dit verslag. Zie www.focusing.org

Teksten sprekers

Door de deelnemers is gevraagd of zij de teksten van de sprekers kunnen krijgen. Daar gaan we voor zorgen. Ook de geïnteresseerde lezer kan deze toegestuurd krijgen. Als je belangstelling hebt, stuur dan even een mail naar Harma Zeedijk.

 

‘We think more than we can say, we feel more than we can think, we live more than we can feel, and there is much more still’ – Gene Gendlin

 

Verslag door Aaffien de Vries