Innerlijke kritische processen en patronen ontstaan in je kindertijd

Innerlijke kritische processen kunnen je dagelijkse doen en laten sterk beïnvloeden. Wil jij ontdekken hoe je zelf-veroordelende reacties tot bondgenoot kunt maken, in plaats van wegduwen of bevechten?Innerlijke kritische processen
Op dag 2 is er aandacht voor patronen die ontstaan zijn uit je kindertijd en hoe deze zich in jouw leven manifesteren. Je gaat leren hoe je daar in het NU als volwassene bij kan zijn, waardoor de energie weer kan gaan stromen!

Focusing en Dromen

Met Focusing en Dromen werken we vanuit de visie van Gene Gendlin: Iedere droom brengt nieuwe energie! Het “nieuwe” geeft de juiste richting aan je leven Gendlin geeft hiervoor globaal een aantal stappen aan. In deze workshop Focusing en Dromen zullen we m.b.v. deze stappen aan dromen werken. Er zal afwisselend tijd zijn voor een demonstratie in de groep, inleiding op de theorie en het werken in tweetallen aan een droom of droomfragment. Focussend omgaan met dromen betekent dat de dromer bij zichzelf zoekt wat de droom hem brengt, daaruit komt vaak nieuwe informatie voort, informatie die verrassend afwijkt van wat dromen-boeken zeggen en/of van wat de dromer al meende te weten.

Wanneer: 9 en 10 november 2019 zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00

Opleiding tot (kinder) Focustrainer

De opleiding bestaat uit verschillende modules en zijn afzonderlijk van elkaar te volgen in eigen tempo.
Module 1: Jaartraining tot KinderFocusCoach 1
Module 2: Jaartraining tot KinderFocusCoach 2, verdiepingsjaar
Module 3: Jaartraining tot (kinder) Focusbegeleider, toegankelijk na Module 2 of Focuscursus 1 t/m 4
Module 4: Jaartraining tot (kinder) Focustrainer, toegankelijk na Module 3

Focusing Bodywork

Focusing Bodywork is een SNRO geaccrediteerde hbo-bijscholing voor therapeuten.
Ben je een ervarings- of lichaamsgericht therapeut en wil je cliënten gaan begeleiden volgens de methode Focusing dan is de opleiding Focusing Bodywork aan Holos Academie de juiste keuze.
Deze 10-daagse opleiding heeft een ervaringsgericht karakter dat ondersteund wordt door een theoretisch kader met de landelijke erkenning van Focusing niveau 1 t/m 4. Het lesmateriaal geeft de therapeut praktische handvatten om complex innerlijke processen te begeleiden met aandacht voor persoonlijke hulpbronnen en therapeutische valkuilen. De opleiding is uniek, omdat deze speciaal ontwikkeld voor lichaamsgericht- en ervaringsgerichte therapeuten. Aanraken en andere vormen om het lichaamsbewustzijn bij de cliënt te bevorderen krijgen tevens aandacht in deze opleiding. De interactie met vakgenoten en de ervaring van de docenten bevorderen jouw deskundigheid in een breed domein aan klachten en hulpvragen in de praktijk. De opleiding wordt gegeven door Esther Wijs, gecertificeerd Focusingtrainer, geassisteerd door Willem van der Plas. Zij hebben ruim ervaring met het toepassen van Focusing in lichaamsgerichte behandeling.

Focusing voor therapeuten, psychologen en coaches, zaterdagcursus

De cursus is beproefd en uitgebalanceerd.
Door de aanpak en opbouw van de cursus kun je meteen al aspecten van Focussen toepassen in je werk.
Je krijgt heldere uitleg en concrete handvatten om je cliënten te begeleiden. En er is veel ruimte om praktijksituaties te bespreken.
De cursus werkt verrijkend voor je cliënten, maar ook voor jezelf.
Cursussen van Sentir zijn geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen

Praktische informatie
Data cursus: 4 zaterdagen: 14/9, 5/10, 2/11 en 13/11 2019.
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Plaats: Sentir Focuspraktijk, Albertus Magnusstraat 5, 6525 RA Nijmegen.
Kosten: 815 euro, inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal: o.a. Focusboek, map, Focuskaart en oefen-mp3. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg.
Voorwaarde: Individuele proefsessie Focussen vooraf. Kosten proefsessie: 65 euro.
Plaatsing: maximaal 8 deelnemers.
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van aanmelding.
Bij afsluiting van de cursus ontvang je een certificaat.

Voor informatie en opgave: Sentir Focuspraktijk, Marion van den Boogaard, info@sentir.nl, 024 3240706

Focusing voor therapeuten, psychologen en coaches, vrijdagcursus

De cursus is beproefd en uitgebalanceerd.
Door de aanpak en opbouw van de cursus kun je meteen al aspecten van Focussen toepassen in je werk.
Je krijgt heldere uitleg en concrete handvatten om je cliënten te begeleiden. En er is veel ruimte om praktijksituaties te bespreken.
De cursus werkt verrijkend voor je cliënten, maar ook voor jezelf.
Cursussen van Sentir zijn geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen

Praktische informatie
Data cursus: 4 vrijdagen: 13/9, 11/10, 15/11 en 13/12 2019.
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Plaats: Sentir Focuspraktijk, Albertus Magnusstraat 5, 6525 RA Nijmegen.
Kosten: 815 euro, inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal: o.a. Focusboek, map, Focuskaart en oefen-mp3. Betaling in termijnen is mogelijk in overleg.
Voorwaarde: Individuele proefsessie Focussen vooraf. Kosten proefsessie: 65 euro.
Plaatsing: maximaal 8 deelnemers.
Plaatsing voor een cursus gebeurt op volgorde van aanmelding.
Bij afsluiting van de cursus ontvang je een certificaat.

Voor informatie en opgave: Sentir Focuspraktijk, Marion van den Boogaard, info@sentir.nl, 024 3240706