Focusing niveau 2 duo training

Het accent in niveau 2 ligt op een verdere verdieping van je eigen Focusingproces met aandacht voor hindernissen, weerstanden, living forward, holding space, patronen en kwetsbare delen.
Deze duo-training kan plaatsvinden op 3 ochtenden om de week online of live [locatie: Goes] in de zomer, plus een individuele sessie. Aanpassingen in de planning zijn bespreekbaar.

Deze training is een module uit de volledige jaartraining Focusing Bodywork en toegankelijk voor masseurs, lichaamsgerichte therapeuten en coaches die een eerder basistraining Focusing volgden of de Holos Focusing module in leergang 3.

Focusing Bodywork vervolgmodule

Deze vervolgmodule Focusing Bodywork [niveau 3-4+] is ontwikkeld door de vraag naar verdieping en verbinding van Focusing in het
werkveld van massage- en andere lichaamsgerichte therapeuten /coaches die reeds een basistraining [niveau 1 en 2] Focusing hebben gevolgd. Je leert o.a.
• overgangen te vinden vanuit een gesprek naar focussende begeleiding;
• toepassingen om cliënten stapsgewijs vertrouwd te maken met Focusing-vaardigheden;
• in welke fase van het proces aanraken al dan niet bevorderlijk is;
• verbaal het proces te begeleiden waarbij het accent ligt op de relatie cliënt en Felt Sense;
• je eigen valkuilen beter kennen;
• je presentie van aanwezig zijn met open onvoorwaardelijke aandacht verder te verankeren.
Ervaringen die je opdoet in je eigen praktijk koppel je terug tijdens de lesdag. Oefensessies onderling blijven continueren. Je neemt aan
het eind van de module een sessie op die we bespreken (optioneel).
Deze training omvat 27 contacturen in een kleine groep met vakgenoten inclusief een individuele sessie en gesprek over de integratie
van Focusing in je werk. Het erkend certificaat geeft toegang tot het volgen van de Focusing Begeleidersopleiding.

Verdiepingsdag Focusing (voor Niveau 1&2)

‘ Maak contact met je innerlijke wijsheid en lijflijk weten ‘

Heb je de BasisTraining 1 & 2 afgerond en vind je het fijn om jezelf een hele dag onder te dompelen in Focussen? Wees dan welkom op deze live verdiepingsdag! De dag zal bestaan uit praktijk, oefeningen, theorie alsook focusing sessies. Daarnaast kun je van tevoren een thema of onderwerp inbrengen waar we op de dag zelf aandacht aan zullen besteden.

Focusing Praktijk Hester Wijenberg
Medisch Centrum Sint Jan
Pastoor Hendrikspark 34, Laren NH
Tijd: 10:00-16:00u
Zaterdag 7 december 2024
Aantal deelnemers: min 4 – max 6
Incl. hand-outs

Wil je meer weten over Focusing? Bekijk mijn video: https://efa-focusing.eu/resource/focusing-en-het-ont-dekken-van-je-innerlijk-in-beeld-gebracht-door-hester-wijenberg/

BasisTraining Focusing Niveau 2

‘ Maak contact met je innerlijke wijsheid en lijflijk weten ‘

In deze 5-daagse live BasisTraining Niveau 1&2 ga je oefenen met afstemmen op je lijf, ruimte maken en contact leggen met een lichamelijk ervaarbaar gevoel vanuit de focussende houding. Een trainingsdag omvat afwisselend theorie, ervaren, zelf oefenen en focusing sessies. In niveau 2 staan we stil bij problemen die zich kunnen voordoen tijdens een Focusing proces.

Gedurende drie maanden oefen je tussen de trainingen live of online met medecursisten. Ook ontvang je inspiratie en suggesties m.b.t. wat je kunt lezen, kijken, luisteren of ervaren ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Al doende ontstaan er omstandigheden waarin je steeds meer vertrouwd raakt met Focusing als proces, waarbij het nieuwe en frisse van wat opkomt je telkens zal verrassen.

Focusing Praktijk Hester Wijenberg
Medisch Centrum Sint Jan
Pastoor Hendrikspark 34, Laren NH

F1: Za 14 sept. 28 sept. 12 okt. 2024
F2: Za 9 nov. 30 nov. 2024

Aantal deelnemers: min 4 – max 6
Incl. syllabus & hand-outs
Incl. TIFI erkend certificaat niv. 1&2

Wil je meer weten over Focusing? Bekijk dan mijn video: https://efa-focusing.eu/resource/focusing-en-het-ont-dekken-van-je-innerlijk-in-beeld-gebracht-door-hester-wijenberg/

BasisTraining Focusing Niveau 1

‘ Maak contact met je innerlijke wijsheid en lijflijk weten ‘

In deze 5-daagse live BasisTraining Niveau 1&2 ga je oefenen met afstemmen op je lijf, ruimte maken en contact leggen met een lichamelijk ervaarbaar gevoel vanuit de focussende houding. Een trainingsdag omvat afwisselend theorie, ervaren, zelf oefenen en focusing sessies. In niveau 2 staan we stil bij problemen die zich kunnen voordoen tijdens een Focusing proces.

Gedurende drie maanden oefen je tussen de trainingen live of online met medecursisten. Ook ontvang je inspiratie en suggesties m.b.t. wat je kunt lezen, kijken, luisteren of ervaren ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Al doende ontstaan er omstandigheden waarin je steeds meer vertrouwd raakt met Focusing als proces, waarbij het nieuwe en frisse van wat opkomt je telkens zal verrassen.

Focusing Praktijk Hester Wijenberg
Medisch Centrum Sint Jan
Pastoor Hendrikspark 34, Laren NH

F1: Za 14 sept. 28 sept. 12 okt. 2024
F2: Za 9 nov. 30 nov. 2024

Aantal deelnemers: min 4 – max 6
Incl. syllabus & hand-outs
Incl. TIFI erkend certificaat niv. 1&2

Wil je meer weten over Focusing? Bekijk dan mijn video: https://efa-focusing.eu/resource/focusing-en-het-ont-dekken-van-je-innerlijk-in-beeld-gebracht-door-hester-wijenberg/

Workshop (on)vrije gevoelens en de innerlijke criticus

Deze workshop, bestaande uit 2 dagen, is bedoelt om de dynamiek rond de
innerlijke criticus en kwetsbare delen verder te verkennen én tevens naar de
ruimte te bewegen waar het stroomt.
Je leert om in je lijf te herkennen wanneer dit proces wordt geactiveerd maar
ook bewust te worden van gedrag en gedachten die er invloed op hebben.
In deze workshop leer je hoe een lichaamsgerichte, focussende benadering
voor een bedding kan zorgen. Het ervaringsgerichte lesmateriaal is meteen
toepasbaar in de praktijk.
Instroom: (lichaamsgerichte) therapeuten, coaches of counselors die enige
ervaring hebben met Focusing. Focusing begeleiders (i.o.) zijn eveneens
welkom. De tweede dag is op 5 oktober.

Focustraining niveau I

In Focussen I leer je stapje voor de stapje de essentie en basisprincipes van het focusproces kennen en toepassen. Je leert om stil te staan bij wat er in je leeft, en ernaar te luisteren. Door vanuit een open en benieuwde houding in contact te treden met wat je hiervan lijfelijk ervaart, schep je ruimte in je binnenwereld, een voorwaarde om tot verandering te komen. Niet zoals je dit vanuit je hoofd aan zou pakken, maar een verandering die als vanzelf ontstaat vanuit jouw innerlijke ervaring. Je leert hoe je dit proces kunt bevorderen en hoe je om kunt gaan met blokkerende mechanismen in jezelf, zoals een innerlijke criticus.

Focussen is iets dat je al doende leert, dus we gaan vooral veel ervaren en oefenen, zowel in de groep als in tweetallen. Zo leer je meteen ook hoe je luisterend bij een ander aanwezig kunt zijn en wat dit voor jou en de ander kan betekenen.

Ik werk in kleine groepjes, zodat er veel tijd is voor je eigen ervaring.
De eerstvolgende training wordt gegeven op drie vrijdagen van 10 – 15u en start 12 april. Zie voor meer informatie: www.despiegel.nu.

Training Focus op je innerlijk kompas (Focusing I)

Training van 4 live en 2 online bijeenkomsten in 9 weken.

“Ik ben me meer bewust geworden van wat ik daarvoor alleen onbewust wist.” (Martine, deelnemer aan de training).

Je staat graag voor iedereen klaar, regelt veel en daar ben je goed in. En inmiddels verwachten anderen ook niet anders meer van je. Je wilt best wat meer tijd voor jezelf, eens stil staan bij wat jij wilt, maar vindt het moeilijk om dat aan te geven. En als je dat probeert te doen, komt het er niet zo vriendelijk uit en voel je je daar rot over. Of je hebt me-time geregeld en denkt steeds bij jezelf…heb ik dit nu echt wel nodig? En misschien ben je soms teleurgesteld over hoe je die me-time hebt ingevuld.

je hebt al van alles geprobeerd en één keer per week sport je, doe je yoga of iets anders. Echt tijd voor jezelf. En je gaat misschien regelmatig wandelen of fietsen om bij jezelf te komen. Dat doet je goed! Maar het verandert niet echt iets in het dagelijks leven, je blijft zoekende. Weet niet goed wat je zou willen of waarnaar je verlangt.

Een belangrijke reden waarom het nog niet is gelukt om iets te veranderen, is dat je continu gevoed wordt door je eigen gedachten en overtuigingen. Die zorgen voor ruis en voorkomen dat je kunt ontdekken wat je diep van binnen weet.

Luisteren naar jezelf, je gevoelens verkennen én je bewust worden van de betekenis is de sleutel tot nieuwe mogelijkheden. Dat samen vormt je innerlijk kompas.

De live lesdagen zijn op zaterdag: 15 juni, 29 juni, 20 juli en 10 augustus van 10.00 – 14.00 uur.
De online lesavonden zijn op woensdag 10 juli en dinsdag 30 juli van 19.30 – 21.00 uur

Focustraining niveau II

Focussen II is de tweede training in een serie van I t/m IV om te leren luisteren naar de wijsheid van je lijf (focussen) en het luisterend aanwezig zijn bij het focusproces van een ander.

In Focussen II staat het verder ontwikkelen en verdiepen van het zelfstandig focussen centraal. Je krijgt meer zicht in de essentie en het verloop van het focusproces, welke innerlijke mechanismen dit proces kunnen blokkeren en hoe je hiermee om kunt gaan. De focussende basishouding en het ontwikkelen van een innerlijke relatie met wat zich aandient, zijn hierbij van groot belang. Ook in deze tweede training zal hiervoor dan ook veel aandacht zijn. Verder wordt stilgestaan bij het innerlijk kind, enkele toepassingsmogelijkheden van Focusing en hoe je het kunt integreren in het dagelijks leven. Door de training wordt je vertrouwen in het focusproces vergroot en ontdek je steeds meer wat het betekent voor jouw manier van in het leven staan.

Focustraining II is gepland op dinsdag 30 april, 14 mei en 28 mei 10-15u. Er is nog één plekje vrij.
Voor meer informatie: www.despiegel.nu.