Focusing op school

FOCUSING OP SCHOOL heeft positieve gedragsverandering tot gevolg. In de Train de Trainer cursus leren deelnemers stap voor stap hoe de training FOCUSING OP SCHOOL in de klas, kleinere oefengroepjes en/of individueel gegeven kan worden. Alledaagse situaties en praktische oefeningen zijn het uitgangspunt van deze training. Het zelfvertrouwen neemt toe evenals het emotioneel welzijn. Men luistert met meer begrip naar elkaar. Zo wordt de school een nog hechtere en sociale gemeenschap.
Werkwijze: Tijdens de lesdagen krijg je praktische oefeningen, die je direct in je oefengroep (of met een individuele leerling) op school uit gaat voeren. Centraal in de lessen staan focusvaardigheden en hoe deze op een manier over te dragen, zodat het aansluit bij kinderen.

Opleiding tot (kinder) Focustrainer

De opleiding bestaat uit verschillende modules en zijn afzonderlijk van elkaar te volgen in eigen tempo.
Module 1: Jaartraining tot KinderFocusCoach 1
Module 2: Jaartraining tot KinderFocusCoach 2, verdiepingsjaar
Module 3: Jaartraining tot (kinder) Focusbegeleider, toegankelijk na Module 2 of Focuscursus 1 t/m 4
Module 4: Jaartraining tot (kinder) Focustrainer, toegankelijk na Module 3