Stichting Focusing Nederland

De Stichting Focusing Nederland is opgericht op 1 november 2016 en komt voort uit het oude Focusnetwerk Nederland. Als stichting willen wij Focusing bekender maken en de ontwikkeling ervan bevorderen. Wij willen een verbindende, stimulerende en informerende factor zijn, en een platform bieden aan alle mensen die geïnteresseerd, betrokken en actief zijn op het gebied van Focusing.

Onze doelen

Onze belangrijkste doelen voor 2017 en daarna zijn:

  1. Organisatie: verder ontwikkelen en levensvatbaar maken van de stichting.
  2. Communicatie: Focusing verder op de kaart zetten en bekender maken in Nederland.
  3. Kwaliteit: de professionaliteit in het aanbod bewaken en bijdragen aan onderzoek.
  4. Mogelijk maken: professionele Focusaanbieders ondersteuning bieden.
  5. Co-creatie: samenwerking ontwikkelen met relevante partners.

Hoe gaan we dit doen?

Bij 1. Organisatie

Voor 2017 willen wij de oud-leden van het Focusnetwerk betrekken bij de stichting en nieuwe belangstellenden interesseren. Als bestuur hebben wij daarnaast de taak om de organisatiestructuur helder te krijgen en te zorgen voor een goed contact, zowel onderling als met participanten.

Bij 2. Communicatie

Allereerst gaat de aandacht uit naar het uitbreiden van deze nieuwe website, en het ontwikkelen van een communicatieplan. Een landelijke PR-campagne ter ondersteuning van September Focusmaand, het ontwikkelen van informatiemateriaal en het publiceren van artikelen op online fora staan centraal in dit plan.

Bij 3. Kwaliteit

De stichting ondersteunt interessegroepen die werken aan een verdieping van bepaalde aspecten van Focusing, bijv. Focusing en wetenschappelijk onderzoek. Ook intervisie en de organisatie van inspiratiebijeenkomsten vallen onder dit doel.

Bij 4. Mogelijk maken

Er wordt ondersteuning aangeboden aan iedereen met een goed idee. Het kan hierbij gaan om organisatorisch of communicatief advies, bemiddeling, ondersteuning bij de communicatie, financiële ondersteuning, het aanbieden van een (online) podium, redactioneel werk, etc.

Bij 5. Co-creatie

Focusing draagt bij aan de preventie van stress-gerelateerde kwalen en helpt mensen hun innerlijke balans beter te bewaren. Als stichting zoeken wij aansluiting bij organisaties die actief zijn in de preventieve gezondheidszorg in brede zin. Van fysieke tot geestelijke gezondheid, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling in leven en loopbaan.

Het bestuur

Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit vier dames die allen actief zijn op het gebied van Focusing.

Even voorstellen:

Marion van den Boogaard, voorzitter

Internationaal Focusing coördinator, Focustrainer en -begeleider opgeleid door Erna de Bruin en Christine Langeveld van het Focuscentrum Den Haag, Ann Weiser Cornell en diverse andere internationaal geöriënteerde trainers.
Marion heeft sinds 1998 een eigen praktijk, Sentir Focuspraktijk in Nijmegen. Als coördinator is zij aanbieder van de internationaal geaccrediteerde opleidingen voor Focusbegeleider en Focustrainer. Daarnaast is zij psycholoog en EFT-relatietherapeut. Haar speciale interesse gaat uit naar belevingsgericht werken, persoonlijke effectiviteit, Positieve Psychologie en EFT voor zowel stellen als individuen.
Citaat: Focussen zie ik als een manier van leven: hoe met jezelf en met anderen in de wereld om te gaan. Het geeft richting en vergroot zowel zelfcompassie als compassie voor anderen. …

Marjan van Weerden, penningmeester

Focusbegeleider en theoloog. Opleiding en trainingen gevolgd bij René Veugelers, Aaffien de Vries, Erna de Bruijn en Christine Langeveld.
Citaat: Focusing is waardevol voor mij omdat het je leert luisteren naar de signalen van je lijf, je in contact brengt met je innerlijk weten en zo helpt je eigen weg te vinden.

Monique Dames, vicevoorzitter en contactpersoon belanghebbenden

Kinderfocuscoach, Focusbegeleider en Focustrainer i.o. bij René Veuglers. Via een loopbaantraject in contact gekomen met Focusing en sindsdien trainingen gevolgd bij Esther Kornalijnslijper, René Veuglers en Harriet Teeuw van de Stichting Kinderfocussen.
Citaat: Focusing is waardevol voor mij omdat het me op een zachte manier in contact houdt met alles wat er van binnen speelt en mij in staat stelt om waardevrij in contact met anderen te staan.

Evelien Kroese, secretaris en communicatie

Focustrainer en begeleider, Kinderfocuscoach. Opleidingen gevolgd bij Fenneke Jacobs, Ann Weiser Cornell, Aaffien de Vries, René Veuglers en René Maas. Aangesloten bij het International Focusing Institute als trainer. Alle Focusing- en alle levenservaring wordt sinds 2016 gebundeld in haar praktijk Eigen Bron.
Citaat: Focusing is waardevol voor mij omdat het een van de zachtste methodes om weer in balans te komen, en je hebt het altijd bij de hand.