Prikbord

Het prikbord is bedoeld voor korte oproepjes en interne mededelingen die te maken hebben met Focusing. Dus niet voor het aanbieden van een training of workshop, dat hoort onder Aanbod. 
Een oproep is max. 50 woorden en heeft een duidelijke kop en tekst. Onderaan staat de deadline voor reactie, je naam en contactgegevens. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de beheerder: webmaster@stichtingfocusing.nl.

Klik hier om een nieuw bericht op het prikbord te plaatsen of om je eigen berichten aan te passen.

Vadym vertelt:
Ik ben nu in het derde jaar van toegepaste psychologie en wil dadelijk stage lopen bij iemand of iets dat met focussen te maken heeft. Kent u misschien een geschikt plekje waar ik kan komen leren en bijdragen?
Ik ben in mijn privé leven focussen tegengekomen. Ik heb acht individuele focus sessies gehad. Na afloop van de cursus kreeg ik het boek ''De kracht van focussen'' van Ann Weiser Cornell aangeraden. Ik ging zo door met focussen in mijn leven. Helaas komt focussen helemaal niét aan bod in mijn studie. Toegepaste Psychologie (Fontys Hogeschool, Eindhoven) is een heel cognitieve studie waar harde (wetenschappelijke) bewijs centraal staat. De meer gevoelskant van omgang met mensen wordt daar niet zo snel erkend. Daar ben ik niet mee eens, gevoel speelt een heel belangrijke rol in omgaan met mensen en intuïtie is net zo belangrijk als wetenschappelijke bewijs.

Wat betreft stage moet ik wel voldoen aan bepaalde eisen vanuit de opleiding. Coachen, trainen, voorlichten (en assessen maar dat laat ik hier buiten beschouwing) zijn de drie competenties die centraal staan. Ik kan dan bijvoorbeeld een op een mensen begeleiden in hun leven, workshops opzetten en geven aan groepen en voorlichtingscampagnes maken en uitvoeren. Sinds focussen mij zo aanspreekt, wilde ik er iets aan bijdragen en een brug slaan tussen mijn opleiding en focussen. In het jaar hiervoor heb ik al verschillende opdrachten in praktijk gemaakt dus ik ben niet helemaal nieuw met praktijk.'

Kun je iets betekenen voor Vadym, laat het hem weten: sanvadym@gmail.com

Er is een prachtige algemene folder beschikbaar over Focusing in Nederland. De folder is er in twee kleuren, blauwgroen en rozerood, en in een online en een printversie. Je kunt de folder uitprinten of laten drukken, of online doorsturen. Ook kun je de folder aanpassen aan je eigen Focusingpraktijk met logo, foto, inleidende tekst en praktijkgegevens erop. Meer informatie en het opvragen van de folders en de gegevens om he aan te passen, stuur een mail aan: secretariaat@stichtingfocusing.nl o.v.v. Opvragen algemene folder.