Achtergrond

Hoe is het ontstaan?

Een natuurlijk proces

De stapsgewijze aanpak van Focusing is ontwikkeld door Eugene Gendlin (1926), Amerikaans wetenschapper, filosoof en psycholoog. Hij onderzocht eind jaren ’60  wanneer iemand baat had bij psychotherapie en wanneer niet. Succes in therapie bleek af te hangen van iets dat sommige cliënten van nature deden.

De succesvolle cliënt

Succesvolle cliënten vielen tijdens het gesprek regelmatig stil. Zij maakten dan contact met iets wat vaag aanvoelde in hun lijf. Door bij dit vage iets te blijven, het te verkennen en er woorden bij te zoeken werd het duidelijker en veranderde het vaak van karakter. Er ontstond een verschuiving van binnen waaruit een gevoel van heling voortkwam en op basis daarvan, verandering en nieuw gedrag.

Carl Rogers en Eugene Gendlin

Het werk van Gendlin bouwde voort op de theorie en praktijk van de cliëntgerichte psychologie van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers. Rogers was leraar en collega van Gendlin. Zij hebben elkaar in hun werk sterk beïnvloed.

Innerlijk luisteren

Zowel Rogers als Gendlin gaan ervan uit dat mensen een oer-drang hebben tot ontwikkeling. Als deze drang wordt belemmerd, door opvoeding of cultuur, ontstaan er problemen. Er komt ruis op de lijn en er ontstaan blokkades. Bij cliëntgerichte psychotherapie en bij Focusing is het vanuit empathie aanwezig zijn en zonder oordeel luisteren essentieel om innerlijke beweging op gang te brengen. Dan komt er ontspanning en ruimte en wordt er opnieuw contact gemaakt met de living forward energy of oer-drang.

Hoe is Focusing verder ontwikkeld?

Er ontstond bij psychotherapeuten vraag naar de ontdekking van Gendlin. Men wilde de focussende stappen die hij ontwikkelde vanuit zijn onderzoek naar de succesvolle cliënt, ook aanbieden aan cliënten die deze lichaamsgerichte aandacht niet van nature inzetten. Ann Weiser-Cornell, leerling van Gendlin, maakte als taalkundige Focusing verder toegankelijk voor een breed publiek. Samen met Eugene Gendlin en Ann Weiser-Cornell zijn er vele andere pioniers actief betrokken bij de ontwikkeling van Focusing, waardoor nu hele verfijnde vormen worden aangeboden, zoals Interactive Focusing en Wholebody Focusing. Het International Focusing Institute (IFI) in New York werd opgericht en Focusing wordt nu  wereldwijd aangeboden door gecertificeerde trainers en begeleiders.