Over Focusing

Wat is Focusing?

Focusing is aandacht schenken aan iets wat je bezig houdt, bijvoorbeeld een situatie op je werk. Als je focust neem je de tijd om te voelen hoe deze situatie doorwerkt in je lijf, in je innerlijk. Vervolgens ben je met rust en vanuit respect aanwezig bij het proces dat op gang komt. Door zo met je lijf en je innerlijk in gesprek te gaan, ontstaan nieuwe openingen en inzichten. Al zoekend, voelend, tastend en afwegend vind je nieuwe wegen om verder te gaan. Innerlijk ruimte maken en een veilig kader scheppen zijn  voorwaarden hierbij.

Wat doet het?

Focusing brengt ontspanning, kracht, evenwicht en innerlijke balans. Het verbreedt en verdiept je bewustzijn. Het scherpt je innerlijk kompas. Je gaat beter voelen wat bij je past in het moment, in een bepaalde situatie. Dat vermindert de stress en bevordert je gezondheid. Het is een zachte weg naar verandering die zowel heel diepgaand als eenvoudig, voor praktische zaken, toe te passen is.

Hoe werkt het?

Focusing zoals eind jaren ’70 ontwikkeld door de Amerikaanse filosoof Eugene Gendlin, kent zes stappen. Omdat de  verschillende fasen zoals hieronder staan beschreven vaak door elkaar lopen, heeft Gendlins’ leerling Ann Weiser Cornell er vier stappen van gemaakt. Klik hier als je meer wilt weten over de achtergrond van Focusing.

De focussende stappen van Gendlin beknopt:

 1. Innerlijk ruimte maken: een houding van bewuste aandacht (Presence) aannemen.
 2. Felt-sense bemerken: opmerken wat er van binnen speelt maar nog vaag is.
 3. Een handvat vinden: iets wat past bij dat innerlijke vage gevoel en houvast geeft.
 4. Resoneren: je toetst of dat wat opkomt past bij het geheel en hoe het reageert.
 5. Vragen stellen: het contact verdiepen. Verandert er iets?
 6. Ontvangen: je neem het nieuwe in ontvangst. Dit kan leiden tot een actiestap.

Bijzonderheden

Algemeen

Focusing is in drie minuten uit te leggen, de uitdaging zit in het doen. Dat wat kwetsbaar is van binnen – (oude) gevoelens van angst, woede, schaamte, machteloosheid, onvermogen, onzekerheid  of vast zitten – geven zich niet makkelijk prijs en zijn niet makkelijk om mee om te gaan. Focusing leren hangt samen met daar stapsgewijs je weg in vinden.

Presence, ook tijdens het proces, betekent veiligheid

Bij iedere stap ben je zowel met je aandacht bij alle aspecten rondom een kwestie, als bij een grotere ruimte: je lijf op de stoel, de kamer waarin je bent. Je zoomt in terwijl je ruimte blijft voelen. Dat zorgt ervoor dat het proces op gang blijft en je de regie houdt.

Focusmaatje

Je kunt zelf focussen, maar het werkt vaak het beste met zijn tweeën. Terwijl de één focust, bewaakt de ander het proces. Een maatje helpt om bij het eigen proces te blijven door het stellen van vragen, op de tijd te letten en te zorgen voor een veilig kader: Holding Space. Empathisch, congruent en luisterend, zonder oordeel.

Waarom Focusing?

Verbinding en balans

Door Focusing krijg je toenemend inzicht in de factoren die onbewust je leven bepalen. Hierdoor ontwikkel je zowel meer zelfcompassie als compassie voor anderen. Het brengt inzicht, begrip, verbinding en ruimte voor en met de mensen om ons heen. Het werkt dus niet alleen voor jou als individu, het brengt verbinding en balans tussen mensen in de maatschappij.

Voor wie?

Focusing is voor iedereen

Focusing is een natuurlijke vaardigheid die voor en door vrijwel iedereen (opnieuw) te leren en toe te passen is. Het is zowel toepasbaar in bewustwordingsprocessen als heel praktisch, in het dagelijkse leven als je een keuze moet maken. Je lijf is je coach, altijd bij de hand en altijd op maat.

Focusing is voor iedereen die:

 • Emotioneel en mentaal in balans wil komen na een moeilijke of ingewikkelde tijd.
 • Het eigen stressniveau omlaag wil brengen, om overspannenheid te voorkomen.
 • Duidelijker wil ervaren wat de eigen diepste gevoelens zijn ten aanzien van een kwestie.
 • De eigen vermogens, kwaliteiten en talenten ten volle wil leren kennen, inzetten en benutten.
 • Heldere en ter zake doende beslissingen wil nemen ook in complexe zaken.
 • Op een andere manier om wil gaan met een ziekte of lastige kwaal.
 • Zichzelf wil bevrijden van een blokkade (ik wil graag…, maar ik doe het niet).
 • Wil loskomen van een verslaving (ik wil ophouden met …, maar ik doe het niet).
 • Minder negatief of hard over zichzelf wil oordelen.
 • Meer zin in het leven wil ervaren.
 • Wil leren om anderen te helpen zichzelf te helpen!